TECHNIKI HARCERSKIE:

 

 

samarytanka terenka węzły łączność/szyfrowanie
krwotoki

orientacja

węzły łączność radiotelefoniczna
złamania ocena odległości liny alfabet Morse'a
ciała obce wyznaczanie stron świata terminologia alfabet Morse'a - metoda nauki
oparzenia i odmrożenia kompas wiązanie szyfr zamiana
bandażowanie mapa szyfr tabliczka mnożenia
skład apteczki znaki topograficzne szyfr ułamkowy
pierwsza pomoc azymut szyfr kropki
zranienia przewidywanie pogody szyfr kaczor
inne obrażenia położenie Słońca szyfr karolinka
udary szyfr gaderypoluki
porażenia