Węzeł wantowy
Opis

Na zdjęciu pokazany jest węzeł wantowy z zabezpieczeniem. Sam węzeł to górna połowa zdjęcia. W zabezpieczeniu użyto półwęzła - ale można użyć kolejnego wantowego lub innych węzłów

Wiązanie

Istnieją dwa podstawowe sposoby wiązania tego węzła. Jeden wymaga oplatania liny głównej lub żerdki zgodnie z obrazkiem (góra, lewa spód, góra nad linką, spód prawa, góra od tyłu i przepleść przez pętlę). Drugi sposób nie wymaga końca liny, ale wymaga końca żerdki. Należy przygotować dwie pętle i nałożyć je na żerdź.

Zastosowanie

Węzeł jest szeroko stosowany w pracach pionierskich a poza tym ładnie wygląda. Służy do przywiązaia linki do żerdki, liny, ale za jego pomocą można zrobić np. półkę ze sznurka między dwiema żerdkami. Za jego pomocą można przywiązać płachtę do żerdki stosując kilka węzłów wantowych obok siebie. Wychodzącą po prawej stronie linkę przeplata się przez koluszko oraz przez następne koluszko. Wychodząca linka staje się lewą linką następnego węzła, którego linka prawa wchodzi w to samo koluszko na płachcie. Wygląda to bardzo efektownie ale tak płachta nie będzie się dobrze, albo w ogóle przesuwać po belce gdyż węzeł blokuje się.

Uwagi

Jeśli tylko jedna z lin będzie liną pracującą należy pamiętać aby go zabezpieczyć gdyż przy gładkiej belce i lince może się rozwiązać. Jeszcze ładniejszy jest węzeł prusikowy. Jest on też mocniejszy.